Buitenschoolse opvang Wanneland Zingem

Een initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is kinderopvang voor kleuters of kinderen van de lagere school te Kruisem. Onze dienst wordt erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Om gesubsidieerd te worden dienen we aan een aantal voorwaarden en controles van Kind & Gezin te voldoen.

Voor wie? 

Alle kinderen uit de kleuter- of lagere scholen kunnen hier terecht, zowel voor- en na de schooluren, tijdens vakantiedagen en op schoolvrije dagen.

Om te blijven voldoen aan de opvangvraag, is ook 'gemelde opvang' opgestart in de refter van basisschool De Bosrank. Daar is voor- en naschools plaats voor 28 kleuters. In vakanties en op woensdagmiddag is er plaats voor 14 kleuters.

Iedere woensdagmiddag is er ook een gemelde opvang in de scholen GVB Ouwegem (voor leerlingen van de scholen te Huise en Ouwegem) en VBSZ De Regenboog.

Openingsdagen en -uren

 • voor- en naschoolse opvang, van maandag tot en met vrijdag, steeds aansluitend aan de schooluren:

  • van 7.00 tot 18.00 u.
 • woensdagnamiddagopvang (vanaf einde les tot 13.00 u., valt wat de facturatie betreft, onder naschoolse opvang):
  • van 13.00 tot 18.00 u.
 • opvang tijdens alle schoolvakanties:
  • van 7.00 tot 18.00 u.
 • schoolvrije dagen (indien 5 of meer inschrijvingen)

  • van 7.00 tot 18.00 u.

Waar

 • IBO Wanneland: Kruiskensstraat 1A, 9750 Zingem
 • Gemelde opvang "Wanneland Bosrank": Kerkplein 24, 9750 Zingem
 • Gemelde opvang "Wanneland Regenboog": Kwaadstraat 20, 9750 Zingem
 • Gemelde opvang "Wanneland Ouwegem": Molendamstraat 8, 9750 Zingem

Begeleiding

Voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen heeft het OCMW deeltijdse begeleidsters aangeworven met een diploma of een opleidingsattest dat erkend is door Kind & Gezin. De begeleidsters volgen binnen het jaar steeds een aantal vormingen.

Procedure

Inschrijven is verplicht wanneer je voor de eerste maal gebruik wil maken van de opvang. Dit kan door de schriftelijke overeenkomst (docx bestandSchriftelijk overeenkomst Wanneland (2.47 MB)) in te vullen en het huishoudelijk reglement (doc bestandHuishoudelijk Reglement IBO vanaf 01 01 2020 (7.49 MB)) te ondertekenen. Bij voorkeur na telefonische afspraak met Alexine, de coördinator. Zo kan je meteen kennismaken. Zij zal jou het huishoudelijk reglement toelichten. Tijdens het inschrijvingsmoment kan je als ouder alle noodzakelijke informatie over je kind (vb. medisch) aan de coördinator doorgeven.

Kom eens langs op een woensdagnamiddag of vakantiedag. De begeleidsters en coördinator geven met plezier meer uitleg over onze werking!

Hoe online inschrijven

Een account aanmaken is noodzakelijk en kan via www.i-school.be/kruisem/registreren.
Nadien kan je steeds inschrijven via www.i-school.be/login.

Neem gerust contact op met de coördinator indien je hierbij hulp nodig hebt.

Inschrijvingsdata

 • Naschoolse opvang: inschrijven kan vanaf 1 september voor alle naschoolse opvang van het schooljaar (enkel kleuters van De Bosrank)
 • Woensdagmiddag: inschrijven kan steeds de eerste dag van de voorgaande maand (bv. vanaf 1 januari voor woensdagopvang in februari)
 • Schoolvrije dagen: inschrijven kan vanaf 1 september voor alle schoolvrije dagen van het schooljaar
 • Vakanties: Inschrijven kan vanaf 4 weken voor de start van de vakantie (steeds op maandag) vanaf 19.00 u.

Kinderen die niet in Kruisem wonen én niet in Kruisem schoolgaan, kunnen pas 14 kalenderdagen later inschrijven, ook vanaf 19.00 u.

Bedrag

Tarieven (volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen):

 • voor- en naschoolse opvang: 0,90 euro per begonnen halfuur;
 • alle vakanties, schoolvrije dagen en woensdagnamiddagen vanaf 13.00 u. wordt per dagdeel aangerekend naargelang de aanwezigheidsduur:
  • tot 3 uur aanwezigheid: 4 euro;
  • vanaf 3 uur tot 6 uur aanwezigheid: 6 euro;
  • vanaf 6 uur aanwezigheid: 12 euro.

25% korting voor gezinnen met meerdere kinderen in opvang.

Sociaal tarief (50 % korting) voor gezinnen met een inkomen kleiner of gelijk aan de WIGW-grens.

Aanvraag sociaal tarief

pdf bestand Aanvraag sociaal tarief IBO Wanneland (103 kB)

Inbegrepen: tienuurtje, vieruurtje, drankjes en water. Er worden minstens 2 begeleide activiteiten per dag georganiseerd, ons draaiboek aan activiteiten hangt steeds uit in de opvang.

De ouderbijdragen voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Elke betalende ouder zal in het voorjaar van elk nieuw kalenderjaar een fiscaal attest ontvangen voor de ouderbijdragen betaald in het voorgaande kalenderjaar.

IBO Wanneland
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
Gesloten
Hemelvaartsdag
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Dienst Burgerzaken en Sociale dienst - enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
Warning 13 mei gesloten
Warning 24 mei gesloten
Groepsfoto Ibo Wanneland
Van voor naar achter: Charlotte, Shauni, Claire, Yassine, Caroline en coördinator Alexine