Juridische informatie

De informatie in deze Internet-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Het kopiëren en distribueren is verboden. Elke e-mail gericht aan burgers, besturen of zakenrelaties van het gemeentebestuur van Kruisem is uitsluitend van informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur tot stand brengen. Verbintenissen vanwege het gemeente- en OCMW-bestuur kunnen enkel tot stand gebracht worden via de ondertekening door de burgemeester en algemeen directeur.