Documenten ruimtelijke planning

Screeningsnota GRUP Lokaal Bedrijventerrein

pdf bestandBekendmaking screeningsnota GRUP Lokaal Bedrijventerrein - bekendgemaakt op 8/3/2019 (103 kB)

pdf bestandOntheffingsbeslissing opmaak MER (177 kB)

pdf bestandRUP Lokaal Bedrijventerrein - screeningsnota (22.18 MB)


Provincie start procedure voor een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. De eerste stap was de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en hierop werkt de Provincie nu verder. Er volgt een lange procedure zodat de provincie juiste en goed onderbouwde beslissingen neemt voor de toekomst.
Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten en mensen uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleid op en kijkt richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Tijdens deze procedure kan ook jij je mening laten horen. In het najaar van 2019 volgt een eerste inspraakmoment in de procedure: de raadpleging van de conceptnota. 

Hou zeker de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 in de gaten voor meer info over het proces en de toekomstige participatiemomenten.