Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, zoals schuldbemiddeling, leefloon …

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is baron Bernard della Faille d’Huysse. Het bijzonder comité bestaat, naast de voorzitter, uit volgende leden: Eveline Delbaere, Mariska Nachtergaele, Jeanne De Potter, Etienne Poelman, Piet Dhont, Tildeke Vandenbroucke, Anthony Coolsaet en Sophie Van den Eynde. Deze personen werden voorgedragen door de verschillende partijen. 

 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst