Werkingssubsidie voor organisatoren van een sportaanbod

Doelgroep

Om de sportieve doelstellingen van de verenigingen te bevorderen, voorziet de gemeente Kruisem subsidies specifiek voor sportverenigingen. Deze subsidies moeten een kwalitatieve sportbeoefening stimuleren met specifieke aandacht voor een goede jeugdwerking.

Voorwaarden

Clubs statuut A = Vereniging waarvan de leden sportactiviteiten beoefenen die voorkomen op de sporttakkenlijst van de Vlaamse Overheid

Clubs statuut B = Vereniging waarvan de leden sportactiviteiten beoefenen die niet voorkomen op de sporttakkenlijst van de Vlaamse Overheid maar die aangeboden worden door erkende Vlaamse organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Klik hier om de sporttakkenlijst te raadplegen

Procedure

! In het kader van de impact van Corona op het verenigingsleven is de indienperiode verlengd tot en met 18 oktober 2020 !

  1. Je vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Je bezorgt dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en vergezeld van de nodige bewijsstukken (digitaal en/of op papier) aan de gemeentelijke sportdienst.
  2. Je dient de aanvraag uiterlijk 18 oktober in.
  3. Na controle van de bewijsstukken wordt de subsidie voor het einde van het jaar uitbetaald door overschrijving op de bankrekening van de vereniging. 

Bedrag

  1. Clubs statuut A = een totaal bedrag (1) , verminderd met het budget uitgegeven aan de clubs met statuut B. De minimumtoelage voor elke club met statuut A bedraagt € 150
  2. Clubs statuut B = € 100 per club

Reglement

pdf bestandSubsidiereglement Sportverenigingen (123 kB)

pdf bestandVTS referentietabel (20 kB)

Aanvraagformulier

docx bestandStatuutA SubsidiesSportverenigingen Invulformulier.docx (89 kB)

docx bestandStatuutB Subsidies Sportverenigingen Invulformulier.docx (55 kB)

pdf bestandDuidingsdocument Aanvraagformulier Subsidies Sportverenigingen (202 kB)

Op basis van het nieuwe reglement werd een volledig nieuw aanvraagformulier opgemaakt. 

In het kader van de impact van Corona op het verenigingsleven werden er enkele kleine aanpassingen gedaan aan het aanvraagformulier voor subsidies ter ondersteuning van sportverenigingen.

Bij het aanvraagformulier hoort een document met extra duiding voor het invullen van de aanvraag. Neem dit document dus best bij de hand bij het invullen van het aanvraagformulier.

Heeft u echter nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan contact op met de sportdienst (Niels Vanhee).

Mail. niels.vanhee@kruisem.be

Tel. 09/ 396 52 37

Sportdienst
09 383 62 31