Vanaf 19 april grote onderhoudswerken op de E17

  • 17 maart 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewestwegen, autosnelwegen en fietspaden, zullen binnenkort grote onderhoudswerken uitvoeren op de E17 in de rijrichting Gent op grondgebied Waregem ter hoogte van de grens met Kruisem. Over de volledige wegbreedte gebeuren herstellingen aan de overgang tussen doorlopend gewapend beton en asfalt. 

Timing 

De werken starten op maandagavond 19 april 2021 na de avondspits. Die avond begint de aannemer met het opzetten van de werfsignalisatie en worden plaatselijk rijstroken ingenomen (2 rijstroken). Vanaf dinsdagochtend 20 april zit het verkeer richting Kortrijk op 2 versmalde rijstroken. Vanaf donderdagochtend 22 april wordt het verkeer richting Gent door de middenberm naar het andere rijvak gebracht. Al het verkeer moet vanaf dan over 2 x 2 versmalde rijstroken. Het einde van de werken is voorzien tegen 8 mei 2021. 

De parking in Kruishoutem zal vanaf 22 april tot het einde van de werken afgesloten zijn in de rijrichting Gent. Om de hinder zo kort mogelijk te houden, werkt de aannemer 7 dagen op 7 en zowel ‘s nachts als overdag.  
Opgelet: bovenstaande timing kan nog wijzigen door ongunstige weersomstandigheden. 

Verkeershinder

Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt ernstige verkeershinder: tot 10 km file tijdens ochtend- en avondspits in beide rijrichtingen. Als weggebruiker moet je daar dus rekening mee houden. 

Info

www.wegenenverkeer.be/Waregem