Start werken della Faillestraat

  • 14 september 2020

Maandag 14 september startte de aannemer, Audoorn-Vindevogel uit Kruisem, aan de wegenis- en rioleringswerken in de della Faillestraat in Huise. De straat verbindt de Kolpaart met de Lange Aststraat en is een rustige woonstraat in het mooie en landelijke Huise. 

We voorzien een grondige heraanleg van de straat, inclusief gescheiden riolering, zodat het afvalwater van de 16 woningen daar ook gezuiverd kan worden. Bovendien leggen we de straat zo aan dat het mooie groene karakter gerespecteerd wordt en voorzien we onder andere een rustplaats met een picknickbank. Het plan kwam tot stand met inspraak van de buurt, aan de hand van bewonersvergaderingen. De bestaande bomen worden gerooid en vervangen.

De werken kosten 426.998,50 euro excl. BTW. Dankzij subsidies wordt de kostprijs van deze werken voor de gemeente zelf beperkt tot slechts 89.651 euro excl. BTW.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De werken beginnen aan het kruispunt met de Kolpaart. Zodra de aannemer in de Lange Aststraat begint, allicht midden oktober, zal er beperkte hinder zijn voor het doorgaand verkeer daar. Dan voorzien we een bypass in de berm en het veld ernaast. 

Er is een uitvoeringstermijn van 85 werkdagen voorzien.

Normaal organiseren we voor de start van de werken samen met de aannemer nog een bewonersvergadering, maar door corona is dat niet mogelijk. Als alternatief voorzien we regelmatig bewonersbrieven om iedereen goed te informeren.

Waarheen met je vragen over deze werken?

Gemeentebestuur Kruisem
•    Robrecht Bothuyne – schepen openbare werken – 0478 21 91 47
•    Peter Martens – afdelingshoofd Infra – 09 389 01 20
•    Tom Vanden Bossche – werftoezichter – 0476 23 37 62
•    Noodnummer: 0476 26 18 23
•    of per e-mail: infra@kruisem.be

Hoe blijf je op de hoogte?

Wens je op de hoogte te blijven van de stand van zaken van deze werken? Dat kan. Vind hier de meest actuele informatie over deze werken. Bovendien kan je je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over deze werken. Zo krijg je automatisch de updates over de timing en fasering in je mailbox. Schrijf je hier in. 

Ook via de Facebookpagina ‘Wegeniswerken te Kruisem’ kan je de werken op de voet volgen. 

Della Faillestraat 4             Della Faillestraat 1