Peter Martens is noodplanningscoördinator van Kruisem

Hoe ervaar jij deze coronacrisis? 

Beangstigend. Ik heb in mijn functie van noodplanningscoördinator al heel wat crisissituaties meegemaakt, maar deze crisis gaat over onze gezondheid. Het is echt andere koek dan bv. de enorme wateroverlast in 2010, de kettingbotsing op de E17 of andere ramptoestanden. Deze crisis is ongecontroleerd. Dit virus heeft een andere grondslag, het is vechten tegen een onzichtbare vijand. Via de wetenschap wordt ons ook duidelijk gemaakt dat het coronavirus een blijver is. En ook dat is zo beangstigend, omdat er voorlopig nog geen vaccin beschikbaar is. 

Wat is jouw taak? 

Om deze coronacrisis lokaal te beheersen, hebben we op niveau van de politiezone Vlaamse Ardennen onmiddellijk een intergemeentelijke veiligheidscel opgericht die heel regelmatig samenkomt en waar allerlei items aan bod komen en waar alle betrokken actoren (burgemeesters, noodplanningscoördinatoren, lokale politie, ziekenhuis, dokters pre-triagepost …) aanwezig zijn. Als noodplanningscoördinator adviseer ik de burgemeester en sta ik mee in voor de coördinatie en de uitvoering van de beslissingen van deze intergemeentelijke veiligheidscel. 

In de beginfase bestond onze taak vooral uit een zoektocht naar toereikende materiële middelen, zoals mondmaskers, overalls, gelaatsschermen, alcogel, ontsmettingsmiddelen …  Een zoektocht die, omwille van het weinige aanbod en de grote vraag, niet evident was maar we slaagden er wel in om onze veiligheidsdiensten en de medewerkers in de eerstelijnszorg zoveel als mogelijk van beschermingsmiddelen te voorzien. Ondertussen is onze kerntaak nu geëvolueerd naar de opvolging van de situatie in de ziekenhuizen, alle woonzorgcentra en verzorgingstehuizen, waar het virus hard aan het toeslaan is. In het verlengde daarvan zijn we volop bezig met de oprichting van een schakelzorgcentrum dat patiënten zal opvangen die uit het ziekenhuis ontslagen worden maar nog niet naar huis kunnen.

Welke boodschap wil je meegeven aan de Kruisemnaar?

Eerst en vooral wil ik de vele mensen die zich houden aan de opgelegde maatregelen van harte danken. Weet dat deze maatregelen niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Deze worden opgelegd door wetenschappers en virologen met kennis van zaken. De Kruisemnaar toont zich met de actie #Kruisemhelpt (opnieuw) een heel solidaire inwoner. Oprechte dank hiervoor. Familieleden en buren worden - binnen de opgelegde maatregelen- geholpen. En weet: een telefoontje, een e-mail of een berichtje kan écht goed doen. Ik stel ook vast dat grootouders een snelcursus ‘videochat’ volgen, wat leidt tot brede glimlachen op het gelaat van de kleinkinderen (en wederzijds). We gaan echter nog geruime tijd moeten samenleven met dit vervelend ‘beestje’.  Laat ons genieten van een wandeling in de buurt, genieten van de mooie bloesems van de fruitbomen, genieten van de zonovergoten hemel tijdens een fietstocht met het gezin. En weet... als wij allen ons uiterste best doen, dan zal deze periode minder lang duren ... Dus we hebben er alle belang bij om iedere maatregel écht te respecteren. Ik geloof in het bundelen van onze krachten ... allemaal samen!