Onze Lieve Vrouw van Bijstandkerk Lozer

De kerk van Lozer is een landelijk kerkje met een voortuin, afgesloten door een lage muur en een ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning. Achter de kerk ligt een omhaagd kerkhof.

Historiek

De kerk werd gebouwd op initiatief van de familie della Faille d'Huysse, in 1844 (zie opschrift op glasraam in sacristie) naar een ontwerp van architect Louis Minard. De kerk werd bediend door de onderpastoor van Huise. De kerk werd ingewijd op 15 april 1845. In 1853 werd ze verheven tot proosdij, in 1854 tot succursale en in 1856 als zelfstandige parochie erkend. In 1859-61 werd een toren toegevoegd achter het koor.  In 1889 werd de voortuin en pastorietuin omsloten door een fraai ijzeren hekken In 1930 werden nieuwe glasramen geplaatst; in 1935 een voordeur met bekronend opschrift. In 1949 werd de voorgeven hersteld en de hele restauratie werd beëindigd in 1967.

De kerk werd opgetrokken uit baksteen met sporadisch verwerking van zandsteen en arduin. De zuidgevel is voorzien van drie traveeën met classicistische pilastergevel met hoofdgestel en hoger opgetrokken middentravee met halfrond venster en driehoekig fronton.  Een ijzeren kruis bekroont het geheel.

Een rechthoekige poort met halfrond bovenlicht bevindt zicht onder de bakstenen booglijst op doorgetrokken imposten, daarnaast een voluutvormige sluitsteen. Zijtravee met rondboognissen en beelden van Heilig Hart en Onze-Lieve-Vrouw. De zijgevels worden verlicht door vier rondboogvensters met glas-in-loodramen.

Interieur

Het interieur is helder en witgeschilderd neoclassicistisch met een brede middenbeuk, van de zijbeuken gescheiden door Toscaanse zuilen onder het klassiek hoofdgestel. Onder een breed tongewelf zit de middenbeuk.  De zijbeuken met vlakke zoldering, geleed door zware moerbalken rusten op pilasters.

Meubilair

In de kerk bevinden zich gepolychromeerde heiligenbeelden op een sokkel van onder meer Heilig Hart en Heilige Theresia, Heilige Donatus, Heilige Antonius, Heilige Fransiscus, Heilige Barbara, Heilige Aloïsius, Heilige Hubertus en Heilige Gerardus Majella, begin 20ste eeuw.

Het meubilair bestaat uit een vernieuwd hoofdaltaar, noordelijke en zuidelijke zijaltaren, portiekaltaren met beeld van Heilige Anna met Maria, en Heilige Joseph.

De koorbanken uit 1860 zijn in wit geschilderd hout, net zoals de preekstoel en twee biechtstoelen.

Op het doksaal bevindt zich een orgel uit de 18de eeuw met houten klankkast, aangekocht in 1858.

Contactpersonen Kerkfabriek OLV van Altijddurende Bijstand

Voorzitter:  Baron della Faille d'Huysse
Secretaris:  Dieter Van Caenegem

Kerk Lozer