Nomineer jouw sportfavoriet voor het Sportgala 2020

  • 19 november 2019

Op vrijdag 7 februari 2020 vindt in de Mastbloem het tweede Kruisemse Sportgala plaats. Dit is een organisatie van de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur en de sportdienst. Op deze sportieve happening wil Kruisem sporters huldigen die in 2019 een bijzondere prestatie hebben neergezet, individueel of in ploegverband.

We verdelen de genomineerden in verschillende categorieën: sportman, sportvrouw, sportjongere (geboren in 2004 of later), G-sporter (een persoon die omwille van fysieke, verstandelijke of psychische functiestoornis niet volwaardig kan participeren aan het reguliere sportaanbod), sportploeg, recreatieve sporter en sportverdienste (persoon die voor zijn jarenlange inzet voor het sportieve gebeuren binnen een Kruisemse vereniging wordt beloond). 

De publieksprijs gaat naar de sporter die op de avond zelf door het publiek het hoogste aantal stemmen achter zijn/haar naam krijgt.

Wat moet je doen? 

Om dit gala te doen slagen doen we een oproep naar alle sporters en/of sportclubs. Iedereen die meent iemand te kennen die voor één of andere trofee in aanmerking komt, kan die persoon of club doorgeven. 

Dien je kandidatuur uiterlijk dinsdag 31 december 2019 in.

Dit kan op volgende wijzen:

Je kan uiteraard ook een formulier bekomen bij de sportdienst. 

Indien je iemand nomineert, stuur dan ook een digitale foto naar sport@kruisem.be, ook filmpjes zijn welkom.

Ter info:

  • Alle sporters die in 2019 in Kruisem woonden komen in aanmerking. Ook personen van buiten de gemeente die lid zijn van een Kruisemse sportvereniging kunnen genomineerd worden.
  • 1 sportclub kan meerdere nominaties indienen.
  • De sportraad bepaalt via stemming de laureaten. 

Uiteraard verwachten we alle genomineerden, hun familie en clubgenoten op deze happening. Iedereen is trouwens van harte welkom!