Nieuws

  • 14 juni 2019

Oproep kandidaten GECORO

Heb je interesse om je de volgende 6 jaren te engageren als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)? Voor meer info over wat de GECORO doet en welk engagement je dan aangaat lees even verder.
Logo Fairtrade gemeente
  • 12 juni 2019

Korte keten, lokale handel, eerlijke prijzen, duurzaam consumeren ... zijn dit zaken die ook jou ter harte gaan?

Op maandag 17 juni 2019 om 20.00 u. plannen we een overleg omtrent de opvolging van het fairtradelabel in Kruisem. Wil je de fairtradetrekkersgroep versterken? Laat het weten via vrijetijd@kruisem.be. Wees welkom!
Vrijetijdsfolder jeugd
  • 29 mei 2019

Vrijetijdsfolder jeugd zomer/najaar 2019

De nieuwe vrijetijdsfolder is verschenen. Deze folder bevat een overzicht van de gemeentelijke opvang- en vrijetijdsinitiatieven voor de jeugd tijdens de zomer en het najaar van 2019.
Logo VOKA Open Bedrijvendag
  • 13 mei 2019

Kruisem, hotspot tijdens de VOKA Open Bedrijvendag 2019

Zet zondag 6 oktober 2019 alvast in je agenda. Dan zetten honderden bedrijven opnieuw hun deuren open tijdens de VOKA Open Bedrijvendag. Ook de gemeente Kruisem stelt die dag een aantal van haar gebouwen open, waaronder de nieuwe administratieve site in Huise en de sporthal.
  • 11 juni 2019

Heraanleg Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat in zicht

Reeds meer dan 10 jaar wordt gewerkt aan het dossier van de heraanleg van de N437, de Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat die Lozer met Nazareth verbindt.
Boerenmarkt
  • 27 mei 2019

Deelnemen aan de boerenmarkt?

Op maandag 1 juli 2019 organiseert het gemeentebestuur opnieuw een boerenmarkt gekoppeld aan de Unizo avondmarkt. Aanvang: 18.00 u. 
Afvalkalender Imog 2019
  • 10 mei 2019

Mogelijke fouten in de afvalkalender

Het gemeentebestuur kreeg een aantal meldingen omtrent een fout in de afvalkalender. Meer bepaald zou de drukker, bij sommige exemplaren, de pagina’s die betrekking hebben op  de maanden mei, juni, juli en augustus van een andere gemeente verkeerdelijk hebben ingevoerd. 
PMD-zak
  • 4 juni 2019

Hoe zit het met de PMD-zak in Kruisem?

Ook gehoord dat er meer plastics in de PMD-zak mogen? Dat klopt ... maar deze regel geldt pas vanaf 2021 voor gans Vlaanderen! 
Resultaten verkiezingen 26 mei 2019
  • 20 mei 2019

Bekijk hier de resultaten van de verkiezingen van 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 zullen de resultaten van de verkiezingen bekend gemaakt worden via onderstaande website en dit vanaf ongeveer 16.00 u. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas vanaf 23.00 u. worden bekendgemaakt. 
  • 15 april 2019

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.