Nieuws

  • 17 april 2019
zwerfkatten

Meldpunt zwerfkatten

Je kan zwerfkatten aanmelden via het gemeentelijk meldpunt. 
  • 15 april 2019

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.
  • 4 april 2019

Geen compensatie voor toeslag laattijdige autokeuringen

Ook in onze gemeente hebben in januari en februari van dit jaar enkele eigenaars van wagens geen groene uitnodigingskaart voor de autokeuring ontvangen.
kinderkunst
  • 25 maart 2019

Jonge artiesten gezocht

Herken je duidelijk een Picasso in jouw spruit? Verandert de woonkamer nu en dan eens in een moderne conceptuele installatie? Kortom, weet jouw kind bij momenten met zijn/haar creativiteit geen blijf?
  • 11 april 2019

Provincie start procedure voor een nieuw provinciaal ruimtelijk beleidsplan

De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. De eerste stap was de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en hierop werkt de Provincie nu verder.
affiche groepsaankoop zonnepanelen
  • 1 april 2019

Groepsaankoop zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen is een duurzame keuze die bijdraagt aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Zonnepanelen zijn ook een interessante investering, die meer opbrengt dan je spaargeld op de bank.
Logo dienst onthaalouders Kruisem - Nazareth
  • 25 maart 2019

Dienst voor onthaalouders Nazareth/Kruisem zoekt gemotiveerde onthaalouders / kinderbegeleiders

Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te beslissen. Je wilt zelf kiezen op welke dagen/uren je kinderen wil opvangen en kan zelf beslissen over je verlofperiodes.
enquête Solva
  • 4 april 2019

Geef je mening over Kruisem

Wat zijn de troeven van onze gemeente? En wat kan volgens jou beter? Laat je mening horen hoe we scoren op vlak van onderwijs, milieu, mobiliteit, open ruimte, voorzieningen … via een online bevraging. De enquête staat open van 3 april tot 30 april 2019.
  • 29 maart 2019

Zitdagen belastingen op afspraak

De FOD Financiën helpt je graag bij het invullen van je belastingaangifte en organiseert hiervoor opnieuw zitdagen in onze gemeente:  
  • 11 maart 2019

Nieuwe sportreeksen vanaf april 2019

Vanaf april t.e.m. juni organiseert de sportdienst opnieuw een aantal sportreeksen voor jong en oud.  Het gaat over: