Nieuwe carpoolparking aan de afrit van de E17 in Kruisem

  • 26 april 2021

Op maandag 3 mei starten de werken voor de aanleg van een nieuwe carpoolparking langs de Olsenesteenweg (N459). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwt een nieuwe, ruime comfortabele parking met 157 staanplaatsen in de lus van de afrit E17 Kruishoutem naar de Olsensesteenweg (N459). Met de aanleg van deze parking wil AWV bijdragen tot het bevorderen van gemeenschappelijke vervoer en combimobiliteit. De werken verlopen grotendeels zonder hinder voor het verkeer. Medio september 2021 zullen de werken klaar zijn en wordt de parking in dienst genomen.

Comfortabele ruime carpoolparking

De huidige carpoolparking aan de afrit komende vanuit Gent wordt te klein. De capaciteit voldoet duidelijk niet meer aan de stijgende vraag naar meer parkeerplaatsen met steeds meer wagens die langs de Pontweg gaan parkeren. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag en om duurzamer verplaatsingsgedrag te stimuleren legt het agentschap een nieuwe, grotere en goed uitgeruste carpoolparking aan tussen de E17 en de op- en afrit Kruishoutem. De gloednieuwe carpoolparking zal plaats geven aan 157 wagens. Er komen 10 afzonderlijke staanplaatsen voor elektrische wagens met laadpalen. Daarnaast wordt er een overdekte fietsenstalling voorzien. Tenslotte komt er een apart perron waar autobussen kunnen halteren. De parking krijgt een nieuwe toegangsweg op de rotonde wat moet zorgen voor een goede ontsluiting. 

Weinig hinder voor verkeer

Zo goed als alle werken kan AWV uitvoeren zonder hinder voor het doorgaand verkeer. Enkel bij het afwerken van de nieuwe toegangsweg waarbij de parking wordt aangesloten op de rijweg, zal de afrit van de E17 naar de steenweg een tweetal dagen afgesloten worden voor het aanbrengen van een nieuwe asfalt toplaag op de rijweg. Om veilig te kunnen werken gaat de afrit dus even dicht, net als de doorgang op de Olsenesteenweg richting Zulte. De exacte periode wordt later gecommuniceerd en de nodige omleidingen worden voorzien.  

Carpoolen, combimobiliteit

Met de nieuwe carpoolparking wil het agentschap ingaan op de stijgende vraag naar carpoolen maar ook combimobiliteit stimuleren door overstapmogelijkheden tussen verschillende vervoersmodi te voorzien. Zo zet het agentschap concrete stappen om de verkeersdruk op de Vlaamse wegen te verminderen.  

Alle info over deze werken op www.wegenenverkeer.be/kruisem.