Niet-gemeentelijk vakantieaanbod voor kinderen en jongeren

  • 18 januari 2021

Graag doen we een expliciete oproep naar de organisatoren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. We willen dit aanbod naast het gemeentelijk aanbod bekendmaken aan de Kruisemnaren. 

Dus organiseer jij tijdens de paas-, zomer-, herfst- of kerstvakantie dit jaar als vereniging of andere organisatie een kampje of andere activiteit dat voor iedereen toegankelijk is?  Dan kan je dit steeds ingeven via www.uitdatabank.be. Wij nemen jouw aanbod dan op in onze communicatiekanalen.