Meirestraat in industriezone Zaubeek wordt heraangelegd

  • 9 februari 2021

De gemeenteraad van Kruisem zette het licht op groen voor de heraanleg van de Meirestraat. Het deel vanaf de E17 tot aan de grens met Waregem en Zulte zal worden heraangelegd en verbreed. Er wordt ook een fietspad voorzien dat zal aansluiten op de fietspaden van de Gentse Heerweg en van de Karreweg. 

Aanleiding van deze heraanleg is de komst van 2 nieuwe bedrijven die op een braakliggend terrein langs de Meirestraat zullen gevestigd worden. Deze bedrijven zullen verkeer en mobiliteit met zich meebrengen. Deze zal met de heraanleg van dit gedeelte van de Meirestraat letterlijk in goede banen geleid worden. Het verkeer van deze bedrijven zal verplicht zijn te ontsluiten via de industriezone, richting op- en afrittencomplex van de E17. De landelijke wegen aan de overkant van de E17 zullen hier niet bij belast worden. 

Tegelijk dringt de gemeente Kruisem verder bij de provincie aan voor een rechtstreekse ontsluiting van de industriezone Zaubeek op het op- en afrittencomplex van de E17. Daartoe dient de provincie een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op te maken. De provincie heeft dit jaar hiervoor alvast het nodige budget voorzien. Zo kunnen we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de industriezone Zaubeek en van wie er woont, fors verbeteren. 

De gemeenteraad keurde het bestek goed om een studiebureau aan te stellen voor een bedrag van 100 000 euro. Bedoeling is dat de werken volgend jaar worden uitgevoerd. Wij zullen de buurtbewoners en bedrijven langs de zone betrekken bij de opmaak van de plannen.