Info over de opstart of uitbreiding van een kinderopvang

  • 12 januari 2021

De Vlaamse Regering wil deze legislatuur heel wat investeren in bijkomende kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvangplaatsen. Ze wil dit vooral doen in de gemeenten waar de nood het hoogst is. Het huidige aanbod aan kinderopvang in Kruisem is te beperkt waardoor wij in aanmerking komen voor deze middelen.

Het lokaal bestuur heeft hierin een regierol en stelde daarom een aantal criteria op waaraan deze opvang moet voldoen.

Heb jij interesse om een nieuwe kinderopvang te starten in de gemeente of wil je jouw huidige kinderopvanginitiatief uitbreiden? Klik hier voor de criteria en de aanvraagprocedure.