Helden binnen de jeugdzorg

Vzw Amon campus Kruisem, gelegen in de Lozerstraat, is een residentiële voorziening binnen de Bijzondere Jeugdzorg. We begeleiden er 20 kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar, kinderen en jongeren uit een verontrustende thuissituatie.

In deze Coronatijd wordt er van onze kinderen/jongeren en begeleiders bijzonder veel verwacht. 16 kinderen en jongeren verblijven er immers sinds half maart onafgebroken, zonder ook maar enig bezoek te mogen brengen aan hun ouders en zonder ook maar enig bezoek te mogen ontvangen van hun ouders of familieleden. De enige mogelijkheid tot contact zijn telefonische en/of videogesprekken. Het hoeft geen betoog dat dit voor elk kind/jongere een bijzonder ingrijpende maatregel is die heel zwaar doorweegt op hun gemoed en op hun dagelijks functioneren.

De kinderen en jongeren leven er dus 24 uur op 24, 7 dagen op 7 met elkaar in de leefgroep, met enkel de medewerkers van de voorziening als vertrouwde gezichten. Daarbovenop komt dan nog het feit dat de strikte regelgeving bepaalt dat we niet met de volledige leefgroep tegelijkertijd naar buiten kunnen om te wandelen of te fietsen, gezien een residentie niet wordt gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dit is dus geen sinecure en het vergt bijzonder veel creativiteit van de begeleiding om de jongeren elke dag opnieuw op een zinvolle manier bezig te houden, tevens gezien het ontbreken van elk extern aanbod op het vlak van vrijetijdsbesteding.

Begeleiders staan dus dagelijks paraat, ongeacht de eigen gezinssituatie, de angst op mogelijks wederzijds besmettingsgevaar onderdrukkend. En die angst was bij aanvang van de maatregelen bijzonder groot en  heel erg voelbaar. Gaandeweg heeft die angst plaats gemaakt voor een bijzondere verbondenheid en solidariteit tussen alle medewerkers van de voorziening.

De dagelijkse inzet van alle personeelsleden is lovenswaardig en deze mensen mogen wel degelijk als helden binnen de Jeugdzorg gezien worden!