Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen met de groepsaankoop zonnepanelen

  • 20 april 2021

Ook dit jaar krijg je de kans om via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel. 

Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. 

Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Onze gemeente ondertekende op 8 april 2019 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich hierbij om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). 

Wie kan deelnemen? 

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven. 

Waarom kiezen voor zonnepanelen? 

  • De zon is een onuitputtelijke bron van energie. In tegenstelling tot schaarse grondstoffen zoals olie, gas en steenkool. 
  • Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar je jarenlang op je energiekosten. Gemiddeld is een installatie op minder dan 8 jaar terugverdiend. Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Daarna betaal je minstens 17 jaar een veel lagere elektriciteitsrekening. 
  • Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. 
  • Met zonnepanelen verbeter je de EPC-waarde van je woning en daarmee verhoog je de marktwaarde van je huis. 

Hoe werkt de groepsaankoop? 

  • Schrijf je gratis en vrijblijvend in, de actie loopt nog tot 16 juli.
  • Je ontvangt een persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijfgegevens met een indicatie van jouw rendement. 
  • Vind je het aanbod interessant? Alleen dan accepteer je het persoonlijk voorstel. 
  • Na een inspectie zal jouw zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden. 

Voor meer informatie over dit initiatief: