Della Faillestraat

Ter verbetering van onze zuiveringsgraad komt er een gescheiden riolering in de Della Faillestraat.  

Planning (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Week 38 (van 14 tot 18 september)

  • Rooien van de bestaande bomen
  • Opbraak wegenis (deel tussen nr 5 en 15)
  • Aanleg riolering (tussen nr 5 en 15)

Week 39 (van 21 tot 25 september)

  • Aanleg riolering (tussen nr 5 en 15)
  • Rioolaansluitingen

Week 40 (van 28 september tot 2 oktober)

  • Aanpassingswerken laagspanningsnet Lange Aststraat
  • Aanleg riolering (tussen nr 5 en 15)
  • Rioolaansluitingen

Welke hinder mag je verwachten?

De eerstkomende 3 weken zal de hinder heel lokaal zijn. De bewoners die in de werkzone wonen wordt gevraagd om hun wagen voor 7 uur ’s morgens uit de werkzone te verwijderen. We streven er naar om ’s avonds en tijdens het weekend alle opritten bereikbaar te hebben.

Zodra de aannemer in de Lange Aststraat begint (ca. medio oktober 2020), zal er hinder zijn voor het doorgaand verkeer daar. In een volgende nieuwsbrief meer info hierover.

Ontwerp

Het ontwerp werd reeds in bewonersvergaderingen besproken. Normaal zouden we de definitief goedgekeurde versie tijdens een bewonersvergadering toelichten. Dit kan, door de omstandigheden, nu niet.

Raadpleeg hier het grondplan - pdf bestandGrondplan Della Faillestraat (882 kB)
Wie echter vragen heeft bij het ontwerp kan ons uiteraard steeds contacteren. 

Kostprijs 

  • Totaal: 426.998,50 euro
  • Aandeel Kruisem: 89.651 euro

Uitvoeringstermijn: 85 werkdagen

Bomen

De bestaande bolacacia’s die er nu staan, zullen gerooid worden. Een aantal van deze bomen zijn dood en anderen vertonen zwakheden.
Na de wegeniswerken zal de Pyrus calleryana 'Chanticleer' aangeplant worden. De Pyrus calleryana 'Chanticleer' is een niet hoog wordende boom met rechte stam en ruwe schors. Hij vormt een piramidale tot eivormige kroon. Hij bloeit zeer rijk met zuiverwitte bloemen. De oude schors is ruw en grijsbruin en schilfert af in kleine plaatjes.
In de herfst kleurt hij geel - oranje. Het blad blijft lang aan de boom, meestal tot de eerste vorstperiode. De bloemen zijn zuiverwit, zeer talrijk, vijf kroonbladen, verschijnen vóór de bladontwikkeling in tuilen, eind april, begin mei.

Huisaansluitputjes

Teneinde bij latere problemen een inspectiemogelijkheid te hebben voorzien we aan ieder perceel een toezichtsputje op zowel de regenwater- als afvalwaterafvoer. De putjes zullen, behoudens uitzonderingen, op private eigendom (kort na de rooilijn) geplaatst worden.

Afkoppeling private riolering

Zoals ook reeds aangekaart tijdens de bewonersvergadering dient iedere woning voorzien te worden van een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Hierdoor zal bij verschillende woningen het regenwater moeten afgekoppeld worden. Daarnaast moet je een maximale infiltratie en buffering van regenwater op je perceel voorzien. Aansluitend voorzien we een keuring van je privéwaterafvoer. Deze is verplicht om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is. Teneinde hieromtrent praktische afspraken te maken zal onze werftoezichter (samen met de aannemer) iedereen contacteren.

Partners

•    Opdrachtgevers: gemeente Kruisem en Farys
•    Aannemer: TM V-A Infra (Tijdelijke Maatschap Vindevogel Infra – Audoorn NV)
•    Ontwerper: Studieburo Goegebuer
•    Veiligheidscoördinatie: Stabitec

Waarheen met je vragen?

Gemeentebestuur Kruisem

Aannemer: 
•    TM V-A Infra : 09 384 16 05

Hoe blijf je op de hoogte?

De bewoners van de zone waar er werken zijn, krijgen periodiek een bewonersbrief in de brievenbus. 

Volg ook onze facebookpagina https://www.facebook.com/WegeniswerkenTeKruisem

 
 

Huidige toestand en hoe de straat er zal uitzien

Della Faillestraat
Della Faillestraat 4
Della Faillestraat 1
Della Faillestraat 2
Afdeling Infrastructuur
Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
België
09 389 01 20
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
13:30 - 18:45
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
Warning 1 mei gesloten

Nieuwsbrieven Della Faillestraat