Dienst voor Onthaalouders Kruisem-Nazareth (gezins- en groepsopvang)

De Dienst voor Onthaalouders (DVO) Kruisem – Nazareth organiseert hoofdzakelijk gezins- en groepsopvang voor baby’s en peuters die nog niet naar de basisschool gaan. De gezinsopvang vindt plaats in de privéwoning van de kinderbegeleiders. De groepsopvang gebeurt in een woning enkel ingericht voor deze opvang of kan in een privéwoning gebeuren.

Een aantal opvanglocaties voorziet in opvang van schoolgaande kinderen buiten de schooluren en tijdens de vakantieperiodes.

Wens je een volledige lijst van aangesloten kinderbegeleiders, neem dan contact op met de dienst op het nr. 09 389 68 14 of via dvo@kruisem.be.

Elk kind is welkom in de opvang en krijgt alle kansen om zich te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen. Wij discrimineren niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Ook kinderen met extra- of specifieke zorgbehoeften zijn welkom bij ons

Maximum aantal kinderen

Het maximum aantal kinderen dat een kinderbegeleider in gezinsopvang mag opvangen wordt vastgelegd in hun vergunning, maar bedraagt nooit meer dan 8. In groepsopvang wordt het aantal toegelaten kinderen eveneens vastgelegd in de vergunning, maar bedraagt nooit meer dan 18.

Huisbezoeken

De dienstverantwoordelijken brengen verschillende onaangekondigde huisbezoeken per jaar bij de kinderbegeleiders. Tijdens deze bezoeken wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken, worden tips en aanbevelingen gegeven, wordt de veiligheid en de kwaliteit gecontroleerd …

Vorming

Nieuwe kinderbegeleiders zijn verplicht een startopleiding te volgen. Daarnaast organiseert de DVO verschillende vormingen per jaar voor de aangesloten kinderbegeleiders.

Documenten

pdf bestandHuishoudelijk Reglement Dienst voor Onthaalouders 2021 (894 kB)

Bedrag

Je betaalt het inkomenstarief.

Fiscaal attest

Kinderopvang tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Voor de betaalde opvang ontvang je een fiscaal attest.

Dienst voor Onthaalouders Kruisem-Nazareth
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
09 389 68 14
08:30 - 16:00
Enkel op afspraak
08:30 - 16:00
Enkel op afspraak
08:30 - 16:00
Enkel op afspraak
08:30 - 16:00
Enkel op afspraak
08:30 - 16:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
logo  Dienst voor Opvanggezinnen Kruisem