De recyclageparken blijven open

  • 3 november 2020

Onze recyclageparken blijven gewoon open tijdens hun reguliere openingsuren, ondanks de strengere maatregelen. Ook de andere dienstverlening van IMOG (ophaling restafval, pmd, folies, p&k, tuinafvalbakken, ...) gaat voorlopig gewoon door.

We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Indien we geconfronteerd zullen worden met een toenemend aantal afwezigheden zullen we noodgedwongen beslissingen moeten nemen, waarbij prioriteiten zullen gelegd worden. 

Hou dus zeker onze communicatiekanalen - facebook en website - in het oog voor het meest recente nieuws hierover.