De gemeente is geïnteresseerd in jouw mening

  • 1 april 2021

Het is de ambitie van de gemeente om jou als burger meer te betrekken bij het beleid. Participatie leidt tot gedragen beleidskeuzes, efficiëntere acties en een transparanter beleidsproces.  

Daarom zal de gemeente voortaan gebruikmaken van een nieuw, digitaal inspraakplatform CitizenLab, dat ze wenst in te zetten voor allerhande inspraakprocessen: ideeën ophalen, informeren en discussiëren, enquêtes, polls, stemmen, burgerbegroting, openbare onderzoeken, online mapping, ondersteuning voor adviesraden en veel meer. 

Dit online ideeënplatform heeft als doel zoveel mogelijk mensen de kans te bieden mee te denken over de toekomst van onze gemeente, in een open en constructief debat.  

In een eerste fase zal de gemeente dit platform gebruiken voor het informeren en betrekken van de Kruisemnaren bij de verschillende lopende projecten waaronder het burgerbudget voor klimaatideeën en de herinrichting (totaalrenovatie) van de wegenis, zoals bv.  

  • Herinrichting N437 (Nazarethsesteenweg – Boeregemstraat) 
  • Herinrichting Neerrechemstraat (deel tussen Ouwegemse- en Nazarethsesteenweg) 

Hoe kunnen burgers participeren? 

Iedereen die wil, kan het debat online volgen en de ingediende ideeën en reacties lezen.  
Wil je zelf meedoen aan het debat (eigen ideeën geven, reageren op andere ideeën of aanwezige bijdragen steunen of delen), dan moet je je registreren. Dit kan eenvoudig met je e-mailadres of via je Google- of Facebook-account. Enkel je voornaam en naam zijn zichtbaar voor andere bezoekers van het platform. 

Info

Meer info over de projecten, regels, privacy … staat op de website https://participatie.kruisem.be/nl-BE/